20.12.07

BIEEENNNNNN !!!

Per fi s’ha aprovat la Llei pel Dret a l’Habitatge que junt al Pacte Nacional de l’Habitatge suposen la concreció de la política d’habitatge social més potent com mai s’ha planificat a Catalunya. Ha estat un govern d’esquerres qui ho ha fet possible, i en aquest cas liderat per una conselleria sota la responsabilitat d’ICV-EUiA. Ha estat un camí llarg i difícil, iniciat per Salvador Milà i continuat per Francesc Baltasar, però és evident que si es vol fer front a un problema tant greu com és l’accés a un habitatge digne (dret bàsic constitucional i estatutari) calia posar en marxa accions efectives per capgirar la situació. L’oposició de dretes, recolzada pels mitjans de comunicació (inclosa TV3 i Catalunya Radio) han volgut centrar la seva oposició en el famós “lloguer forçós” i la defensa aferrissada de la “propietat privada”.

Aquest reduccionisme interessat del contingut de la llei ha deixat de banda els aspectes més importants que introdueix el text ja aprovat: la declaració de la funció social de l’habitatge amb totes les seves conseqüències; la creació d’un parc públic d’habitatge social que tregui aquest be tant bàsic de l’especulació (amb la declaració de protecció oficial durant un mínim de 30 anys); una clara voluntat de l’administració d’intervenir (si, si, d’intervenir) en el mercat de l’habitatge incapaç de promoure l’accés a l’habitatge a amplis sectors de la societat; i la “solidaritat urbana” que estableix que en 20 anys els municipis catalans hauran de tenir un mínim del 15% de seu parc en habitatge social. I aquests són només alguns aspectes importants. L’aprovació de la Llei pel Dret a l’Habitatge acosta Catalunya a les polítiques europees més avançades en el camp de l’habitatge i la converteix en líder a nivell d’Espanya. Hi ha, per tant molts motius per estar satisfets per l’aprovació de la llei i per continuar treballant amb optimisme per assegurar l’accés a un habitatge digne a un preu raonable a la ciutadania.

Avui he vist l’entrevista que ha realitzat el Sr. Josep Cuní com a director del Matins de TV3 al conseller de Medi Ambient i Habitatge, el company Francesc Baltasar (i ja no parlo de la posterior tertúlia on participaven el director de La Vanguardia, el director del Periódico, l’historiador J.B. Culla, i menys mal el Ramon Espasa). Aquest periodista és un clar representant de la creuada dels sectors conservadors i poderosos contra la llei, especialment contra el lloguer forçós, i li ha arribat a preguntar al conseller si el famós article no serà només una operació per demostrar que “Iniciativa” continua sent d’esquerres. El Sr. Cuní podrà dir i fer el que consideri convenient en el seu programa, barrejant constantment opinió amb informació, però jo també ho puc fer i utilitzant la meva llibertat d’expressió poso en qüestió la seva professionalitat com a periodista i per tant que estigui al capdavant d’un programa de la televisió pública catalana que, respectant la independència dels seus professionals, també té objectius públics concrets.

I, ara tenim molta feina per fer complir la llei i el pacte, però que ningú dubte que ho farem.

No hay comentarios: