24.12.07

1 any de govern d’esquerres.

Durant aquests dies és compleix el primer aniversari de la constitució del Govern d’Entesa de Catalunya. Coincidint amb aquest aniversari s’ha editat una publicació en la que es resumeix l’acció del govern realitzada pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya (al final trobareu l’enllaç). En aquest document podem trobar moltes dades comparatives de com han evolucionat els pressupostos de la Generalitat, sent les polítiques socials les que han obtingut el creixement més important. És important difondre aquesta informació entre la ciutadania perquè es molt provable que hagi quedat desdibuixada per la gran apagada de Barcelona, la crisi de rodalies i d’altres esdeveniments mediàtics. També és important per contrarestar la imatge d’un govern que no governa difosa per CiU i determinats mitjans de comunicació. No podem llençar les campanes al vol perquè queda molta feina per fer i els recursos econòmics disponibles encara no són els necessaris, però és evident que l’orientació de l’acció de govern té molt poc a veure amb la dels anteriors governs conservadors. Mai s’ha invertit tant en educació pública, en salut, en serveis socials, en habitatge, en medi ambient, i en suport als ajuntaments. La realitat quotidiana ens diu, però, que encara s’hauran d’incrementar més per recuperar els dèficits acumulats i anivellar-nos amb els països més avançats d’Europa.

La publicació també serveix per il·lustrar la gran activitat de les conselleries liderades per ICV-EUiA (Interior, Relacions Institucionals i Participació; i Medi Ambient i Habitatge), de les que també CiU fa responsable de la paralització del país, i que troben eco en determinats mitjans de comunicació que actuen de lobby. Segurament el que més molesta a la dreta nacionalista i als poderosos és que ICV-EUiA està impulsant les polítiques d’esquerres més avançades per fer front a problemes complexos (les polítiques públiques d’habitatge, de gestió de residus, de la nova cultura de l’aigua, de la lluita contra la contaminació atmosfèrica, de la seguretat del país amb un altre accent, de l’impuls de la participació, de la recuperació de la memòria democràtica, de la mobilitat sostenible, etc). Si això és així també és cert que ens falta molta política de comunicació i d’explicació de les polítiques que s’estan impulsant, els seus motius, les dificultats i els resultats que es persegueixen. És imprescindible i urgent que millorem la nostra estratègia comunicativa per fer avançar amb més força les polítiques que estem desenvolupant.

En tot cas aquest és un document que forma part de la política de transparència iniciada pel primer govern d’esquerres que va començar a publicar en la seva web els acords del Consell Executiu i que posa a l’abast de la ciutadania elements de valoració de la feina feta i possibilita la crítica responsable basada en dades.

http://www.gencat.net/acordsdegovern/20071127/20071127_unanydegovern.pdfNo hay comentarios: