24.9.07

La xarxa elèctrica a Terrassa
La gran apagada de Barcelona el passat juliol va posar de manifest de manera dramàtica les deficiències de la xarxa elèctrica i la manca d’un manteniment adequat per part de les empreses responsables. El baix nivell de control públic sobre determinades empreses que gestionen serveis d'interès públic passa factura i mai millor dit. El nostre diputat Joan Herrera ens ha recordat que fa pocs anys quan es va revisar la llei elèctrica, (o llei Piqué, perquè en Josep Piqué era Ministre d'Indústria), ICV va presentant tot un seguit de propostes en el Congrés dels Diputats per incrementar el control públic sobre l'activitat de les elèctriques, i assegurar que una part dels beneficis de les empreses es destinessin a inversions de millora i manteniment de la xarxa elèctrica. Les propostes van ser rebutjades pels grups parlamentaris del PP, del PSOE, i de CiU, suposo que a partir d'aquell consagrat principi capitalista de que les empreses han de tenir les mans lliures per crear més riquesa i perquè així són més competitives. I és evident que les elèctriques generen molta riquesa, però molta riquesa que es queda en les mans dels grans accionistes.

A principis d'agost el Diari de Terrassa es feia reso del compromís del Ministeri d'Indústria de desprogramar i desmuntar la línia d'alta tensió Mas Figueras-Pierola (N-150, Els Bellots, Riera de Les Arenes, Av. del Vallès, Av. Béjar, Llac Petit) que en els darrers plans del ministeri encara figura, desprès de desenes anys, en construcció, com les pàgines web, i que “conclou” al Llac Petit. El comprimís parteix de la petició realitzada per l’Ajuntament de Terrassa i dels promotors de l'ampliació del polígon industrial dels Bellots per estalviar-se el soterrament de la línia que té assignat el sector i que evidentment té un important cost econòmic. Milers de ciutadanes i ciutadans han vist degradat el seu paisatge urbà per unes enormes torres de ferro innecessàries.

Ara, a més de demanar celeritat en el desmuntatge total i integral d'aquesta infrastructura inútil que ens ha acompanyat durant tants anys, cal demanar al Ministeri d'Indústria que en el marc de l'estudi que ha de realitzar de tota la xarxa elèctrica metropolitana, arran de la gran apagada de Barcelona, faci un acurat anàlisi de l’estat de la nostra xarxa, plantegi les millores a realitzar en el futur, i detecti si tenim en el nostre terme municipal més infrastructures elèctriques inactives i inútils.

No voldria deixar de recordar que al 2002, fruit d’un intens treball des de l’alcaldia d’ICV de Rubí, es va signar una declaració municipalista, la Declaració de Rubí, per part de més de 70 ajuntaments catalans i d’una vintena d’entitats, denunciant l’abandó de la xarxa elèctrica, els problemes que provocava a moltes ciutats i pobles del país, reclamant a administracions i empreses un canvi d’actitud i fent una aposta decidida per una nova cultura energètica que respongués a un model de desenvolupament sostenible. Fruit d’aquesta iniciativa es va signar un conveni (Generalitat, FMC, AMC, Red Eléctrica i Endesa) per estudiar a 35 ciutats, Terrassa inclosa, l’impacte d’aquestes infrastructures en l’àmbit urbà i proposar actuacions de millora.

En aquesta etapa haurem d’estar molt atents a que els estudis, i les actuacions de millora es portin a terme. Però, a més, hem d’insistir en que es posin les bases per assegurar una inversió i manteniment continuada de la xarxa elèctrica i s’avanci en la concreció de la nova cultura energètica que necessitem com a ciutat i com a país.

Paco Morales,
President d’ICV a Terrassa

No hay comentarios: