28.2.08

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Ahir vam celebrar a Terrassa un acte electoral sota el títol: "Polítiques Socials: dependència i autonomia personal”. Aquest és un tema que mai havíem tractat de forma concreta en un acte electoral i va valer la pena. Especialment perquè comptàvem amb dos ponents de luxe: la Maria José Vázquez, presidenta de la Confederació ECOM de Catalunya, i candidata n. 10 d’ICV-EUiA; i l’Antonio Centeno, de la Fundació Vida Independent, i candidat independent n.9 d’ICV-EUA també per Barcelona.

Tots dos van fer una valoració positiva de la mal anomenada Llei de Dependència, que ells prefereixen anomenar Llei de l’Autonomia Personal, encara que plantegen que cal revisar alguns aspectes per millorar-la. L’aprovació de la llei ha estat un pas endavant com a nou marc legal perquè ha concretat drets de ciutadania. Aquesta llei, a més, ha comptat amb un treball molt intens del Grup Parlamentari d’IU-ICV, especialment de la Carme Garcia, que ha ampliat i millorat substancialment el text inicial.

Però van ser molt crítics amb la manca de recursos econòmics que es destina a aquesta llei i que està provocant desencís i frustració en moltes persones que necessiten assistència per viure amb autonomia als que encara no els ha arribat cap tipus d’ajut o els que arriben són escassos. L’Antonio Centeno diu que aquesta és la llei de les 3 hores, perquè és el màxim que li ofereix la llei com a persona amb diversitat funcional. L’Antonio va posar un exemple molt gràfic per veure l’abisme que ens separa de les polítiques socials més avançades que s’estan fent als països del nord d’Europa: a Suècia la multinacional Ericson té una plantilla aproximada d’uns 45.000 treballadors/es, i l’estat té contractats 40.000 treballadors/es com assistents personals per atendre als ciutadans/es amb diversitat funcional o gent gran (no cal fer més comentaris).

Tots dos van coincidir en considerar indignant que mentre que per aquest 2008 el desenvolupament de la llei només s’ha dotat amb 900 milions d’€, el retorn dels 400 € per contribuent que ha promès Zapatero equival a 5000 milions, i a sobre presumeix de superàvit pressupostari. La Maria José Vázquez també va posar de manifest que aquesta llei l’estan patint especialment els ajuntament perquè tenen més possibilitats d’intervenir però no més recursos per fer efectiva la llei.

Vam parlar d’altres temes relacionats amb les polítiques socials que fan falta a Espanya i a Catalunya, però seria llarg resumir-les. Tots dos van animar als assistents a llegir el programa electoral de la coalició perquè en aquestes matèries és molt complet i amb mesures concretes. Estic convençut que avui, desprès d’aquest acte, estem encara més sensibilitzats amb la situació de les persones amb diversitat funcional i de les polítiques que cal posar en marxa per guanyar en igualtat, en justícia i en qualitat de vida.

No hay comentarios: