10.11.07

MÉS COMUNICACIÓ I LIDERATGE

Les esquerres al govern de Catalunya han canviat moltes coses en només quatre anys. S’està realitzant un esforç inversor en equipaments públics sense precedents a la nostra història, en educació, en sanitat, en serveis socials. S’han incrementat els ajuts a les persones i s’han destinat més recursos als ajuntaments catalans com no s’havia fet mai. S’han posat en marxa noves polítiques públiques molt potents com la d’habitatge, i per primer cop el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic forma part de l’agenda política del país. Aquests són només alguns exemples. La pregunta o les preguntes, són: perquè continua existint un distanciament tan gran entre les institucions i la ciutadania?. Les polítiques concretes estan arribant a la gent?. Els mitjans de comunicació públics estan contribuint a explicar aquestes polítiques?.

És evident que en quatre anys no s’han pogut cobrir tots els dèficits públics heretats dels governs de CiU, però sens dubte avui la situació és millor que fa uns anys. Alguna o algunes coses fallen. Sense tenir despostes màgiques jo crec que la política de comunicació del Govern d’Entesa no està sent capaç de comunicar a la ciutadania l’impacte de les seves polítiques socials i ambientals i aquest hauria de ser un motiu de reflexió profunda amb l’ànim de canviar la situació. Les crisis de les infraestructures, com la xarxa elèctrica o les rodalies, tenen un impacte molt important sobre la vida quotidiana de les persones, però crec que no podem permetre que tapin totalment els avenços de les polítiques socials i ambientals que s’estan aconseguint. I en aquesta situació, com estan actuant els partits que formen el govern?, estem a l’alçada de les circumstàncies?. ICV, com organització política, està contribuint a fer més visibles les polítiques d’esquerres?. Sincerament crec que no, i que ICV necessita dotar-se d’un model organitzatiu i de comunicació més clar, i més eficient, que contribueixi a millorar els canals de discussió i participació interns, i que ens possibiliti està més present a la societat. La propera assemblea nacional pot ser una bona oportunitat per aconseguir-ho.

No hay comentarios: