25.6.07

ENERGIES RENOVABLES I DESCENTRALITZACIO


La producció d'energies renovables estan atraien molta inversió. Les grans empreses estan invertint en un sector que veuen rentable i de futur. Ja ho deiem fa alguns anys que aquest sector seria estratègic i amb capacitat de generar nova ocupació. Aquesta inversió es concentra especialment al nostre pais en l'eòlica, encara que la fotovoltàica cada vegada està agafant més força. Aquest procés té aspectes positius com és l'increment de la producció d'energies renovables que ens fa ser menys depenents del petroli i contribueix als objectius del Protocol de Kioto. Cal però parar atenció des del sector públic i des de l'esquerra que representem perquè aquest inici de canvi de model energètic no torni a conentrar-se en "poques mans". Una de les moltes virtuts de les energies renovables és que permeten una descentralització de la producció donat que és molt més fàcil produir energia. Els particulars, els petits productors i les administracions públiques poden i han d'intervenir de manera decidida per tal de que una part important de la producció energètica del futur estigui en "moltes mans" i així poder influir en les polítiques energètiques. Hem de saludar les iniciatives dels Horts Solars que alguns ajuntament estan posant en marxa. Si des d'ICV vem ser capaços d'influir en la generalització de les ordenances solars municipals per què ara no hem de plantejar-nos la generalització d'ordenances d'energia solar fotovoltàica?. Estic convençut que des del Departament de Medi Ambient i Habitatge es pot fer molta feina conjunta amb els ajuntaments i el teixit associatiu.

No hay comentarios: